Giỏ hàng

Lịch tiêm phòng đầy đủ nhất cho mèo theo khuyến cáo từ Viphavet

Ở Hoàng Thượng, chúng ta có 4 loại vaccine bắt buộc phải tiêm là:

  • Vaccine phòng bệnh Dại
  • Vaccine phòng bệnh Giảm bạch cầu
  • Vaccine phòng bệnh Viêm mũi – khí quản truyền nhiễm
  • Vaccine phòng bệnh do Herpervirus

Lịch tiêm như sau:

  1. Mũi 1: tiêm khi mèo con được 2 tháng tuổi và phải tiêm trước 4 thnsg tuổi
  2. Mũi 4 bệnh: giảm bạch cầu, viêm mũi – khí quản truyển nhiễm, herpervirus
  3. Mũi 2: tiêm cách mũi 1 từ 4 – 6 tuần, tiêm lập lại các bệnh trên
  4. Mũi 3: tiêm cách mũi 2 4 tuần

Mũi tiêm bắt buộc theo khuyến cáo của nhà nước:

  • Vaccine dại: sau khi hoàn tất cảc mũi tiêm phòng bệnh và mèo trên 4 tháng tuổi.

Vaccine Rabisin dại cho mèo

Tiêm nhắc lại các bệnh trên mỗi năm 1 lần.
Ngoài ra, các sen còn có thể tiêm vaccine ngừa các bệnh khác cho Hoàng Thượng như: Chlamydophya, Bordetella, FeLV, FLV…

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Youtube Top